Search form

Jon 16:23

23O nian əha, itəmah onəsotətapuəh mɨniən o nati kəti ohniəu. Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, nəmə itəmah nəkotətapuəh e nati kəti o Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah.