Search form

Jon 16:25

Iesu təmehpahu rəkɨs e natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni

25Kəni Iesu tətəghati əhanəh matuvən mətəni məmə, “Iəu iətəni=pɨnə natimnati mɨn u e nəghatiən əuhlin, mətəni kəm təmah. Mətəu nian əha ikɨn tətuva, iətəm iəu iəsəni mɨniən nəghatiən əuhlin lan, mətəu oiəkanus=pɨnə rəhak Tatə kəm təmah e noliən kəti məmə itəmah onəkotəhrun vivi in lan.