Search form

Jon 16:27

27mətəu-inu Tatə Uhgɨn, in əmə tolkeikei pɨk itəmah. In tolkeikei itəmah mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei iəu, kəni itəmah nəmotəhatətə məmə iəu iəmsɨpən lan.