Search form

Jon 16:28

28Iəu iəmsɨpən e Tatə Uhgɨn, muva e nəhue nɨftəni u. Konu rəueiu otəsuvəhiən kəni iəkəpəh mɨn nəhue nɨftəni u, mɨtəlɨg=pən mɨn o Tatə Uhgɨn.”