Search form

Jon 16:30

30Rəueiu əha inotəhrun məmə ik nəkəhrun natimnati rəfin agɨn, kəni nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti təsətapuəh əhanəhiən nati kəti ohnik, mətəu ik nəkəhrun nuhalpɨniən nəghatiən mɨn rəfin iətəm kəsətapuəh əhanəhiən lan. Kəni nati u, tol kəni itɨmah iəkotəhrun məmə ik nəmsɨpən e Uhgɨn.”