Search form

Jon 16:8

8Kəni nian in otuva, kəni otəgətun nətəmimi rəha nəhue nɨftəni məmə ilah nol təfagə tərah, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən o noliən iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən o nakiliən noliən rəha nətəmimi.