Search form

Jon 17:14

14Iəu iəməni pətɨgəm rəham nəghatiən mɨn kəm lah. Kəni tol lanəha, nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, kəsotolkeikeiən ilah, kəutəməki e lah, mətəu-inu ilah səniəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, təhmen əmə məmə iəu səniəmə iətəmi rəha nɨftəni u.