Search form

Jon 17:23

23Iətəhtul=pən e nɨkilah, kəni ik nətəhtul=pa lak. Tol lanəha, iətəfaki məmə, ilah okəhuva kətiəh əmə e natimnati mɨn rəfin məmə nətəmimi mɨn u rəha nəhue nɨftəni, ilah okoteruh motəhrun məmə ik nəmahli=pa iəu, kəni məmə ik nəmolkeikei rəham nətəmimi təhmen əmə məmə inu, ik nəmolkeikei iəu mɨne.