Search form

Jon 17:26

26Iəu iəmol əpu ik kəm lah, məmə ilah okotəhrun vivi ik, konu iəu, oiəkəkeikei matol əpu ik lanəha, məmə nolkeikeiən rəham otɨnpi vivi nɨkilah, kəni məmə iəu aru oiəkatɨg e nɨkilah. Nolkeikeiən u iətəghati lan, in nolkeikeiən rəham, təhmen məmə inu ik nəkolkeikei iəu lan.”