Search form

Jon 17:6

Iesu təməfaki o rəhan mɨn

6“Nətəmimi mɨn u nətəm ik nəmos rəkɨs ilah o nəhue nɨftəni məfa ilah kəm iəu, iəu iəmatol əpu nərgəm kəm lah, məmə ilah okotəhrun ik. Aupən, ilah rəham mɨn nətəmimi, mətəu rəueiu ik nəməfa ilah e nəhlmək, məmə ilah rəhak mɨn nətəmimi. Ilah kəmautohtəu=pən rəham nəghatiən,