Search form

Jon 17:8

8Ilah kotəhrun natimnati mɨn u, mətəu-inu ik nəməni=pa rəkɨs nəghatiən kəm iəu, kəni iəu iəməni=pən kəm lah, kəni ilah kautos e nɨkilah. Kəni ilah motəhrun məmə nɨpəhriəniən agɨn məmə iəu iəmsɨpɨnə lam, kəni məutəhatətə lak məmə ik nəmahli=pa iəu.