Search form

Jon 18:1

Tɨkɨmɨr mɨn rəha Iesu kəməhuva motaskəlɨm in

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Nian Iesu təmaupən məfaki rəkɨs, kəmohiet e taun u, kəni motohapumɨn=pən e nɨtəni=pən e nɨpəg ləuahtəni kəti, nərgɨn u, Kitron. Kəni ikɨn əha, kəmərfei nɨgi olif tepət ikɨn. Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi mɨn kəməhuvən e nɨki nɨgi mɨn əha.