Search form

Jon 18:16

16Mətəu Pitə in təmatəhtul əmə e ket. Kəni iətəmimi kəti mɨn u rəha Iesu, iətəm pris asoli agɨn təhrun vivi, in təmiet muva ihluə, kəni məni=pən kəm pətan u iətəm tətəhtul o ket. Kəni in təmit Pitə mian imə.