Search form

Jon 18:20

20Kəni Iesu tətəni=pən kəm in məmə, “Iəu iəmətəni rəhak nəghatiən mɨn e nəhmtɨ nətəmimi. Nian rəfin, iətəgətun nətəmimi lan, əpəha e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən, kəni əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, iətəm nətəm Isrel kəutəharəg ikɨn nian rəfin. Iəu iəsəhluaigiən e rəhak nəghatiən mɨn.