Search form

Jon 18:21

21?Təhro nəkətapuəh lanu lan kəm iəu? Təuvɨr məmə nəkuvən mətapuəh o nətəmimi kəmotətəu rəhak nəghatiən mɨn. Ilah kotəhrun vivi natimnati mɨn u iətəm iəməni.”