Search form

Jon 18:22

22Nian Iesu təmatəni nəghatiən əha, kəni soldiə kəti iətəm tətəhtul e Nimə Rəha Uhgɨn, in tətəhtul əha ikɨn, təmem nɨkapɨn, kəni məni məmə, “?Nətəni lanko e pris asoli agɨn o nak?”