Search form

Jon 18:23

23Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nəmə iəməni nəghatiən nəuvein kəsotəhruahruiən, təuvɨr nəkəni pətɨgəm. ?Mətəu nəmə rəhak nəghatiən mɨn kotəhruahru əmə, təhro nəkem iəu?”