Search form

Jon 18:27

27Mətəu Pitə təni məmə, “!Kəpə! Səniəmə iəu.”

Kəni rəueiu agɨn mɨn, mənɨg kəti təkakə.