Search form

Jon 18:35

35Kəni Pailət təni=pən məmə, “?Təhro? !?Ik nɨkim təhti məmə iəu iətəm Isrel kəti u!? Nətəmimi imam ikɨn əmə mɨne pris asoli mɨn rəham, ilah kəmotegəhan=pa lam e nəhlmək. ?Ik nəmol nati nak?”