Search form

Jon 18:37

37Kəni Pailət təməni məmə, “Pəhriən. Ik kig kəti ko.”

Kəni Iesu təni məmə, “Ik nəməni məmə iəu kig kəti. Iəu iəmair=pa e nəhue nɨftəni u o nati kətiəh əmə, məmə iətəhtul pətɨgəm mətəni pətɨgəm nɨpəhriəniən. Kəni iətəmimi iətəm nɨkin tagiən məmə otɨtəu=pən nɨpəhriəniən, kəni in tatətəlɨg e rəhak nəghatiən.”