Search form

Jon 18:40

40Kəni ilah kotagət əfəməh motəni məmə, “!Kəpə! !Itɨmah iəkotəpəh suah ko, iəkotolkeikei Parəpəs!” Parəpəs u, in iakləh kəti, kəni in təmətəluagɨn mətohamu itəmi məmə otəhgi pətɨgəm kəpmən rəha Rom.