Search form

Jon 19:10

10Kəni Pailət təni=pən kəm in məmə, “?Təhro nəsəni=paiən kəm iəu? ?Ik nəsəhruniən məmə iəu iətos nəsanəniən məmə iəkahli pətɨgəm ik, kəni matos mɨn nəsanəniən məmə okəhti=pən ik e nɨgi kəməluau?”