Search form

Jon 19:19

19Kəni Pailət təməni kətei rəkɨs nəghatiən kəti, kələs kan kəhti=pən e rəhn-kapə nɨgi kəməluau. Nəghatiən u tətəni məmə,

Iesu

iətəm Nasərɨt

kig rəha nətəm Isrel