Search form

Jon 19:26

26Kəni nian Iesu təmeruh rəhan mamə mɨne suah u iətəm in tolkeikei pɨk kautəhtul e nɨkalɨn, kəni təni=pən kəm rəhan mamə məmə, “!Pətan, nətɨm ko!”