Search form

Jon 19:30

30Kəni nian in təməmnɨm wain u nəuvetɨn, kəni məni məmə, “!Natimnati rəfin tɨnol naunun!”

Kəni in təmarəg iahu e rəhn-kapə, mehag pətɨgəm e rəhan nehagiən tiet, kəni mɨmɨs.