Search form

Jon 19:31

Suah kəti təməu nɨkalɨ Iesu

31Nian əha rəha nol əpenə-penəiən, mətəu-inu okəni lauɨg lan, nian rəha Sapət. (Kəni Sapət u, in Sapət keikei kəti.) Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəsotolkeikeiən məmə nɨpətɨ suah milahal əha okəhləhkul e nɨgi kəməluau mətəuarus=pən nian əha. Kəni o nati əha inəha, ilah kəməhuvən motətapuəh o Pailət məmə otahli=pən rəhan mɨn nətəmimi, kəhuvən, motahtɨhli nəhlkɨlahal, pəh ilahal okɨhlɨmɨs uəhai əmə. Konu ilah okotələs rəkɨs nɨpətɨlahal.