Search form

Jon 19:38

Josɨp mɨne Nikotiməs, ilau kəmiatənɨm Iesu

38Kəni uərisɨg e natimnati mɨn u, iətəm Aramatiə kəti, nərgɨn u, Josɨp. Josɨp u, in iətəmimi kəti rəha Iesu, mətəu tətəhluaig e nati u, mətəu-inu tətəgɨn e nətəmi asoli rəha nətəm Isrel. In təmuvən meruh Pailət, kəni tətapuəh ohni məmə otegəhan lan pəh tos rəkɨs nɨpətɨ Iesu. Kəni əmeiko, Pailət təmegəhan lan, kəni in təmuvən mos rəkɨs.