Search form

Jon 19:39

39Kəni Nikotiməs, u aupən in təmuvən meruh Iesu lapɨn, in təmuvən ilau Josɨp. In tatɨtol kətɨm kəti, təməriauəh e nati pien-pien mɨn u mɨr mɨne alos. Kətɨm u təfɨgəm təhmen e tate kilo.