Search form

Jon 19:4

4Kəni Pailət tiet mɨn muvən ihluə, kəni mətəni=pən kəm nətəmimi məmə, “Ei, nətəmimi. Iəu iəkahli pətɨgəm mɨn suah u tuva ihluə, məmə itəmah onəkoteruh-to məmə iəu iəsehiən noliən tərah lan mɨne.”