Search form

Jon 19:42

42Kəni ilau kəmuələhu=pən nɨpətɨ Iesu e nɨpəg kəpiel u, mətəu-inu nian əha in nian rəha nətəm Isrel kautol əpenə-penə lan o Sapət, kəni nɨpəg kəpiel iətəm katɨtənɨm itəmi ikɨn, in iuəkɨr əmə.