Search form

Jon 19:7

7Mətəu ilah kotəni məmə, “Rəhatɨmah kəti əha ikɨn lou tətəni məmə in otəkeikei mɨmɨs, mətəu-inu in tətəni məmə in Nətɨ Uhgɨn.”