Search form

Jon 2:10

10məni=pən məmə, “Nian rəfin nətəmimi kotaupən motəfətɨgəm wain təuvɨr, kəni uərisɨg nətəmimi kotəmnɨm tepət ko, kəni kəpanəfətɨgəm inu təsəuvɨr pɨkiən. !Mətəu ik, nəmaharu kalɨn iətəm təuvɨr mətəuarus=pa u rəueiu!”