Search form

Jon 2:12

Iesu təməhgi pətɨgəm nətəmimi nətəm kautol makɨt e Nimə Rəha Uhgɨn

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-18; Luk 19:45-46)

12Uərisɨg e marɨt əha, in təmeiuaiu muvən e taun asoli əha Kapeniəm əpəha Kaləli ilah rəhan mamə mɨne pian mɨn mɨne rəhan nətəmimi mɨn. Kəni kəmotatɨg nian nəuvein əha ikɨn əha.