Search form

Jon 2:13

13Kəni tɨnuva iuəkɨr o nian rəha lafet rəha nətəm Isrel iətəm kətəni məmə lafet rəha Pasova. Kəni Iesu təməri muvən əpəha Jerusɨləm.