Search form

Jon 2:14

14Ihluə lan e Nimə Rəha Uhgɨn kəutəfaki ikɨn, Iesu təmafu nətəmimi kautol səlɨm e kau, mɨne sipsip, mɨne mak mɨn, məmə nətəmimi okotos nəhmtɨn o noliən sakrifais lan. Kəni nətəmimi nəuvein əha ikɨn, ilah kautol senɨs e məni rəha nətəmi ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn.