Search form

Jon 2:17

17Kəni nətəmimi rəhan, nɨkilah təməhti nəghatiən kəti e Nauəuə Rəha Uhgɨn, iətəm tətəni məmə, “Iəu iəkolkeikei pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik pɨk agɨn lan.”