Search form

Jon 2:18

18Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel nɨkilah təmahmə motətapuəh ohni məmə, “?Pəh təmol məmə nəkəhrun noliən nati u? !Ol nəmtətiən məmə otəgətun əhruahru kəm tɨmah!”