Search form

Jon 2:20

20Kəni nətəmi asoli mɨn əha kotəni məmə, “!Ei, nəman! Nətəmimi kəmotol uək asoli o nu ilah rəfin fote-sikɨs motuvləkɨn Nimə u Rəha Uhgɨn. !Onəkəhro lanu muvləkɨn e nian kɨsɨl əmə!”