Search form

Jon 2:23

Iesu tɨnəhrun rəkɨs nətəlɨgiən mɨn rəha nətəmimi

23Nian əha Iesu təmətatɨg e Jerusɨləm e nian rəha lafet rəha Pasova u, nətəmimi tepət kəmoteruh nəmtətiən mɨn iətəm in təmol, kəni kəmotəhatətə lan.