Search form

Jon 2:25

25Ko iətəmi kəti təsəhtul pətɨgəmiən məghati rəha nətəmimi lan, mətəu-inu Iesu təhrun rəfin nətəlɨgiən rəha nətəmimi.