Search form

Jon 2:5

5Mətəu rəhan mamə təni=pən kəm noluək mɨn rəha marɨt məmə, “Itəmah onəkotəkeikei motol natimnati rəfin iətəm in otəni.”