Search form

Jon 2:7

7Kəni Iesu təni=pən kəm nətəm kautol uək məmə, “Otətu=pən nəhu e nɨlosɨ nati mɨn u.” Kəni kəmotətu ilah kotəriauəh vivi.