Search form

Jon 2:8

8Kəni təni=pən kəm lah məmə, “Otətu rəkɨs nəhu kəti motos məhuvən kəm iətəm tətarmənɨg e marɨt.” Kəni ilah kəmotol lanəha.