Search form

Jon 20:1

Iesu tɨnəmiəgəh mɨn

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1E Sante, ləplapɨn agɨn, tətapinəpu əhanəh, Meri u pətan Maktələ, təmuvən e nɨpəg kəpiel. !Kəni meruh məmə kəpiel asoli u kəmahtɨpəsɨg e nɨpəg kəpiel lan, kəmɨsuə rəkɨs!