Search form

Jon 20:13

13Kəni ilau kəmuətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?Ik nətasək o nak?”

Kəni in təməni=pən kəm lau məmə, “Ilah kəmotələs rəkɨs nɨpətɨ Iərmənɨg rəhak, kəni iəkəruru məmə kəmotələhu=pən iə.”