Search form

Jon 20:15

15Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?Nətasək o nati nak? Ik nətəsal e pəh?”

Mətəu pətan u, nɨkin təhti məmə məta iətəmi u tətafəl nati əha ikɨn əha, kəni in təməni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmələs rəkɨs nɨpətɨn, kəni mələhu=pən ikɨn kəti, əui, əni=pa-to kəm iəu, pəh iəu iəkuvən mos.”