Search form

Jon 20:16

16Kəni Iesu təni=pən məmə, “Meri.”

Kəni Meri təmeirair uəhai əmə, məsal=pən meruh, kəni məni məmə, “!Raponi!” (Inu nəghatiən rəha nətəm Isrel u, nɨpətɨn təni məmə, “Rəhak Iəgətun.”)