Search form

Jon 20:17

17Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Saskəlɨmiən iəu, mətəu iəu iəsuvən əhanəhiən əpəha ilɨs o rəhak Tatə. Mətəu ik, uvən, meh piak mɨn kəni məni=pən kəm lah məmə iəu inatɨtəlɨg=pən ilɨs o rəhak Tatə, kəni in mɨn rəhatəmah Tatə. In Uhgɨn rəhak, kəni in Uhgɨn mɨn rəhatəmah.”