Search form

Jon 20:26

26Kəni tɨnos nəfakiən apiəpiə kətiəh rəkɨs, nətəmimi mɨn rəha Iesu kəutəharəg mɨn əpəha imə, e nimə kətiəh əmə, kəni motahtɨpəsɨg e doə, motol lok. Kəni Toməs əha ikɨn ilah min. Nati əpnapɨn kəmol lok e doə, mətəu Iesu tatɨg muva mɨn məhtul e nəlugɨn e lah məni=pən məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”