Search form

Jon 20:27

27Kəni məni=pən kəm Toməs məmə, “Eruh-to nəhlmək. Va mek e nəuanəhlməm. Kəni muahru=pa e nəhlməm kəni meapən e nɨmei nɨrəu u e nɨkalɨk. Səniən neiuəiən lan, mətəu ik onəkəkeikei məhatətə lak.”